Vykdomi nauji projektai

Elektros ir šilumos gamybos iš sunkiai perdirbamų atliekų technologija“

 

UAB „Gilė inžinerija“ – Lietuviško kapitalo įmonė, Gilės grupė narė, nuo 2011 m. sėkmingai veikianti specializuotos šildymo įrangos, jos komponentų gamybos, automatizavimo sprendimų, skirtų šildymo sistemoms bei įrengimams kūrimo srityje. Įmonė, jungdama didelę patirtį turinčių ekspertų komandą siekia efektyviai naudoti energetinius resursus, tausoti aplinką, atsakingai vertinti savo siūlomus sprendimus vartotojams, kurti draugiškus aplinkai sprendimus energetikoje. Plečiant didžiuosiuose miestuose ir kitose urbanizuotose vietovėse susidarančių vandens nuotekų surinkimo sistemas ir didinant nuotekų valymo efektyvumą, valymo metu susidarančio dumblo kiekiai auga. Nuotekų dumblo panaudojimo problema tampa opi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose, pažengusiose valstybėse.  Situacijai spręsti UAB „Gilė inžinerija“ ekspertai – tyrėjai, bendradarbiaudami su Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkais, įgyvendins projektą, kurio metu sieks sukurti technologiją, skirtą beatliekinės technologijos metodo praktinio modelio sukūrimo, taršių vandenvalos atliekų sankaupų mažinimui, panaudojant nuotekų dumblą energijos ir fosforo atgavimui. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų metu tikimasi dumblą stabilizuoti tolimesniam apdorojimui, bei parinkti technologiją ir įrangą – kuri tam tinkama. Sekančiu žingsniu – tai nukreipti į kogeneracinį įrenginį, kuris atliks energetinį išskaidymą, šilumos ir energijos gamybai. Projekto metu planuojama baigti kurti komunalinio dumblo stabilizavimo technologiją, ją pritaikyti pramoniniams procesams, sukurti bandomuosius stabilizavimo ir deginimo įrengimus bei juos išbandyti praktiškai.

UAB „Gilės inžinerija“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“, projekto numeris  S-01.2.1-LVPA-K-856-01-0251.

UAB „Gilės Inžinerija“ įgyvendinamo projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, suvienyti mokslininkų bei praktikų žinias  ir pateikti vartotojams šiuolaikišką, modernią racionalaus ir ekonomiškai tvaraus antrinio nuotekų dumblo panaudojimo technologiją.

Projekto metu bus sukurta komunalinio dumblo stabilizavimo technologija – dumblo, susidarančio vandens valymo įrenginiuose, naudojimo kogeneracinėje jėgainėje technologija, kurią bus siekiama pritaikyti pramoniniams procesams, sukurti bandomuosius stabilizavimo ir deginimo įrengimus bei juos išbandyti praktiškai..

 

Bendra projekto vertė- 1 238 644,54 Eur.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 847 468,93 Eur investicijų suma.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete  http://www.gilesinzinerija.com/